Tjelesna zaštita


SECURITAS GRUPA d.o.o. pruža usluge tjelesne zaštite, kao jednu od temeljnih usluga društva. Zahvaljujući visokoosposobljenom rukovodećem i radnom kadru, te profesionalizmu i osiguranoj logističkoj potpori, u mogućnosti smo isporučiti usluge tjelesne zaštite na najvišem kvalitativnom nivou, sukladno Europskim standardima. Usluge tjelesne zaštite koju tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. pruža su:
  • Zaštita imovine i objekata
  • Recepcionerske / portirske usluge
  • Redarske usluge
  • Pratnja vrijednosti
  • Nadzor i obilasci štićenih objekata
  • Osobna zaštita
  • Sigurnosne analize

Zaštita imovine i objekata

Zaštita imovine i objekata tjelesnom zaštitom je jedan od najzastupljenijih aspekata zaštite. Naš vrhunski osposobljen stručni kadar zaštititi će Vaše objekte u potpunosti. S obzirom da ne postoji jedinstveno rješenje čuvanja objekta, tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. prije isporuke projekta sustava zaštite, odnosno realizacije, vrši snimku stanja i analizu rizika kako bi rješenje zaštite zadovoljilo sve klijentove zahtjeve.

Recepcionerske / portirske usluge

Osoblje tvrtke SECURITAS GRUPA d.o.o. brine se za nadzor Vašeg objekta kroz akcije kontrole ulaska, izlaska zaposlenih i stranaka, te preventivnim djelovanjem spriječiti ugroze koje prijete sigurnosti i integritetu štićenog objekta.

Redarske usluge

Temeljem bogatog iskustva, odličnim poznavanjem problematike i osiguravanja imovine, te velikih javnih skupova, tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. će procijeniti rizik okupljanja te poduzeti optimalne mjere u svrhu osiguranja okupljanja kako bih skup protekao u željenom tonu.

Pratnja vrijednosti

Tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. svojim profesionalnim kadrom i logističkom potporom najviše kvalitativne razine jamči siguran prijevoz Vaših vrijednosti.

Nadzor i obilasci štićenih objekata

Tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. pruža uslugu obilaska Vaših objekata u dogovorenim intervalima, te osigurava raspoloživost 24 sata dnevno.

Osobna zaštita

Kao osnovu tjelesne zaštitem tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. posebnu pozornost posvećuje osiguranju osobnom zaštitom (eng. bodyguard ). Za zaštitu osoba koristimo samo najbolje tjelohranitelje s vrhunskom fizičkom spremom, dugim iskustvom štićenja osoba te poznavanjem stranih jezika. Uz najbolje osoblje, jamstvo sigurnosti štićene osobe jest i vrhunska tehnička opremljenost tjelohranitenja. Tjelohranitelji tvrtke SECURITAS GRUPA d.o.o. djeluju neprimjetno za štićenu osobu, ali u svakom trenutku spremni preventivno djelovati u svrhu očuvanja tjelesnog integriteta štićene osobe.

Sigurnosne analize

Tvrtka SECURITAS GRUPA d.o.o. provodi stručne sigurnosne analize uposlenika, suradnika, budućih suradnika, korisnika i dr. po potrebi za svoje klijente.